ZLOM

Zuzka LOMičková

email: zlomzone@gmail.com

telefon: 776 561 783

Zuzka LOMičková

Zuzana je absolventka Katedry výtvarné kultury Západočeské univerzity v Plzni. Přestože oblast jejích zájmů je široká a zahrnuje film, literaturu, cizí jazyky, cestování i sport, stále jim vévodí malba, kresba a jejich kombinace, ať již vzájemná, nebo i s jinými výtvarnými technikami.

Pro svá díla ráda využívá i větší formáty, které skýtají více prostoru pro jednotlivé linie sdělení, a akrylové barvy, jejichž typickou skladbou zvýrazňuje zamýšlené pojetí tématu, které od hloubavého rozjímání a šepotu někdy vystupňuje téměř k výkřiku. Ve chvíli, kdy je třeba uvést sdělení ještě v dalším rozměru, neváhá do konceptu zahrnout i další techniku.

Témata, v nichž přechází od figurálních kompozic přes výhledy do měst, ulic a krajin po abstraktnější, až snově mystické barevné kompozice, často vychází z reálné situace, ale tu autorka uchopí po svém a dále ji rozvíjí, čímž na ni umožňuje nahlížet v různých kontextech.